Sunday, 26 Mar 2023
Máy tính Thủ thuật

Cách Tạo/Xóa Relationship trong Access siêu đơn giản 2023

Bạn đang không biết cách tạo và xóa Relationship trong Access thì hãy xem ngay bài viết dưới đây của VuiCongNghe.com. Tại đây sẽ có tất cả các cách từ đơn giản đến phức tạp nên sẽ giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải.

Relationship trong Access là gì?

Trong Microsoft Access, relationship có nghĩa là mối quan hệ, là mối liên kết giữa các bảng trong một cơ sở dữ liệu. Relationship giúp định nghĩa mối liên hệ giữa các bảng và cải thiện hiệu quả trong quản lý và truy xuất dữ liệu.

Có hai loại relationship chính trong Access: một-nhiều (one-to-many) và một-một (one-to-one).

  • Một-nhiều (one-to-many) là quan hệ giữa một bảng cha và một bảng con, trong đó một bản ghi trong bảng cha có thể liên kết đến nhiều bản ghi trong bảng con. Ví dụ, một quan hệ một-nhiều giữa bảng khách hàng và đơn hàng, trong đó một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng.
  • Một-một (one-to-one) là quan hệ giữa hai bảng, trong đó một bản ghi trong một bảng chỉ liên kết đến một bản ghi trong bảng kia. Ví dụ, một quan hệ một-một giữa bảng nhân viên và bảng chi tiết nhân viên, trong đó một nhân viên chỉ có thể có một bản ghi chi tiết.

Quan hệ được sử dụng để xác định các quy tắc ràng buộc quan hệ giữa các bảng và đảm bảo rằng dữ liệu luôn được cập nhật một cách chính xác. Ví dụ, nếu bạn thiết lập quan hệ giữa bảng khách hàng và bảng đơn hàng với ràng buộc quan hệ “khóa ngoại”, thì khi bạn xóa một khách hàng từ bảng khách hàng, tất cả các đơn hàng liên quan đến khách hàng đó sẽ được xóa theo.

Quan hệ cũng giúp giảm sự trùng lặp dữ liệu và tăng hiệu suất trong việc truy xuất dữ liệu, vì nó cho phép bạn truy cập dữ liệu từ nhiều bảng mà không cần sử dụng câu lệnh JOIN.

Tạo và quản lý quan hệ trong Access là một phần quan trọng của thiết kế cơ sở dữ liệu, vì nó giúp cho việc quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn và giúp giảm sự rối tung trong quản lý dữ liệu.

Cách tạo Relationship trong Access

Tạo Relationship giữa các bảng trong Microsoft Access có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Microsoft Access và mở cơ sở dữ liệu cần tạo Relationship.

Bước 2: Trong Database Tools tab, chọn Relationships.

Bước 3: Trong Relationships, chọn Add Table hoặc Show Table để thêm bảng cần tạo quan hệ.

Bước 4: Chọn cột trong bảng mà bạn muốn tạo và kéo nó đến cột tương ứng trong bảng khác.

Bước 5: Khi Access hỏi bạn về loại Relationship, chọn loại phù hợp. ví dụ là One to many (một đến nhiều)

Bước 6: Chọn Enforce Referential Integrity (tuân thủ ràng buộc quan hệ) nếu muốn giới hạn Relationship đến bản ghi trong bảng khác.

Bước 7: Nhấp chuột để tạo.

Bước 8: Lưu cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Tùy vào kiến trúc dữ liệu, chọn cách tạo quan hệ phù hợp sẽ giúp dễ dàng quản lý dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và bảo vệ dữ liệu khỏi lỗi và sai sót.

Cách xóa Relationship trong Access

Xóa bằng Database Diagram

Xóa một Relationship trong Database Diagram trong Microsoft Access có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Database Diagram: Mở Microsoft Access và mở cơ sở dữ liệu cần xóa Relationship. Trong menu Database Tools, chọn Design View.

Bước 2: Tìm Relationship cần xóa: Trong Database Diagram, tìm Relationship cần xóa bằng cách tìm các liên kết giữa các bảng.

Bước 3: Xóa Relationship: Chọn Relationship cần xóa bằng chuột. Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

Bước 4: Xác nhận xóa: Access sẽ hỏi bạn xác nhận xóa Relationship. Click “Yes” (Đồng ý) để xác nhận việc xóa quan hệ.

Bước 5: Lưu thay đổi: Sau khi xóa Relationship, bạn cần lưu cơ sở dữ liệu để lưu lại thay đổi. Trong menu File, chọn Save (Lưu) hoặc Save As (Lưu dưới dạng) để lưu lại cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Xóa Relationship sẽ làm thay đổi các dữ liệu liên quan, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn muốn xóa trước khi thực hiện. Nếu có thể, hãy lưu lại một bản sao của cơ sở dữ liệu trước khi xóa Relationship để có thể khôi phục lại nếu cần thiết.

Xóa bằng External Data tab

Xóa Relationship trong External Data tab trong Microsoft Access có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Microsoft Access và mở cơ sở dữ liệu cần xóa Relationship.

Bước 2: Trên External Data tab, chọn Linked Table Manager.

Bước 3: Trong Linked Table Manager, chọn tất cả các bảng đang liên kết với bảng cần xóa.

Bước 4: Chọn Remove (Xóa) hoặc Remove Link (Xóa liên kết) để xóa quan hệ.

Bước 5: Xác nhận xóa quan hệ: Access sẽ hỏi bạn xác nhận xóa Relationship. Nhấp “Yes” (Đồng ý) để xác nhận.

Xóa bằng lệnh SQL

Xóa Relationship trong Microsoft Access bằng câu lệnh SQL có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Microsoft Access và mở cơ sở dữ liệu cần xóa.

Bước 2: Trên External Data tab, chọn SQL View.

Bước 3: Tìm tên bảng cần xóa Relationship và tên ràng buộc quan hệ tương ứng, ví dụ tên Relationship là FK_Customers_Orders, bạn sẽ sử dụng lệnh sau để xóa

Copy codeALTER TABLE Customers DROP CONSTRAINT FK_Customers_Orders;

Bước 4: Chạy câu lệnh SQL trên.

Trên đây là toàn bộ cách xóa và tạo Relationship trong Access đã được Vui Công Nghệ thử qua và đã thành công. Mong rằng những thôn tin này có ích với bạn, chúc bạn thành công!

Post Comment