Sunday, 26 Mar 2023

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trên website này là chính xác và cập nhật đầy đủ nhất, nhưng VuiCongNghe vẫn không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào. Nội dung và tài liệu có trên website: https://vuicongnghe.com/ được cung cấp cho mục đích thông tin tham khảo và không cấu thành hợp pháp. VuiCongNghe không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy của người dùng vào thông tin trên trang web này và chúng tôi không đảm bảo. Thông tin trên website này không nên dựa vào tư vấn pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho tư vấn chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.

Không có bất cứ điều gì trên trang web này cấu thành một đề nghị, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị liên quan đến bất kỳ sản phẩm đầu tư hoặc đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ bảo mật nào. VuiCongNghe khuyên bạn nên có sự tư vấn chuyên môn độc lập của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đầu tư để có được các đặc quyền cư trú hoặc quyền công dân.

VuiCongNghe không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của VuiCongNghe có trụ sở tại Đà Nẵng. VuiCongNghe sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi VuiCongNghe về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. VuiCongNghe không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới VuiCongNghe để nhận được câu trả lời.

Người dùng không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất cứ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VuiCongNghe.